המועצה האזורית מטה בנימין - רישום דיגיטלי למאגר יועצים

מועצה אזורית מטה בנימין מתכבדת להזמין בזאת יועצים ונותני שירותים להציע מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע או מומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים השונים כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016.

את תנאי הסף לתחומים כפי שהגדירה המועצה ניתן לראות בקישור הבא

המועצה מבהירה כי לא תפורסם הזמנה נוספת שכזו. הזמנה זו מהווה יישום של חוזר המנכ"ל.

הכללה במאגר היועצים תבוצע לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה. בשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל [email protected]
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר המועצה.

למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.
יובהר – המועצה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצג בתחתית דף זה.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge,FireFox, Opera ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 18.207.102.38. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

  הנדסה
  • אדריכלות נוף פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • ייעוץ בתחום תנועה ותחבורה פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • הנדסת מבנים מסוכנים פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • גיאולוגיה פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מורשה נגישות שירות פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מורשה נגישות שרות פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מורשה נגישות מתו"ס פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • שמאות פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • חשמל פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מיזוג אוויר פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מערכות סניטריות פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • בריכות ומתקני נופש פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • ניקוז, ביוב ומים פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • בנייה ירוקה וקיימות פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • אגרונום \ יועץ סביבה פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • אדריכלות נוף \ יועצי נוף פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • יועצי איכות הסביבה פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מתכנן כבישים פיזי פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • ייעוץ בתחום תנועה, תחבורה ותמרור פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מודדים מוסמכים פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • יעוץ קרקע וביסוס פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מהנדס \ קונסטרוקציה פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • יועצי תיאום תשתיות פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מהנדסים אזרחיים פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • יועצים לפרוגרמות לתכנון פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • ניהול תכנון וליווי תב"ע פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • מנהלי פרויקטים בתחום התכנון פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • הנדסאי אדריכלות ובניין פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • תכנון תב"ע פתוח לרישום עד 19/04/2023
  • אדריכלות מבנים פתוח לרישום עד 19/04/2023
טוען…