המועצה האזורית מטה בנימין - רישום דיגיטלי למאגר יועצים

מועצה אזורית מטה בנימין מתכבדת להזמין בזאת יועצים ונותני שירותים להציע מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע או מומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016.

המועצה מבהירה כי לא תפורסם הזמנה נוספת שכזו. הזמנה זו מהווה יישום של חוזר המנכ"ל.

הכללה במאגר היועצים תבוצע לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה. בשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל  [email protected]

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר המועצה.

למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה, יובהר -המועצה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התחומים הפתוחים לרישום, תנאי הסף לכל תחום והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge,FireFox, Opera ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ/ספק חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 34.226.234.102. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
יועץ/ספק קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים והספקים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

הנדסה פתוח לרישום עד
  ניהול תכנון וליווי תב"ע
  תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטית
 • מהנדס רשום או הנדסאי או אדריכל רשום או בעל תואר אקדמי רלוונטי
 • ניסיון בקידום תב"ע ביו"ש ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של עריכת תכניות אב/מתאריות או תב"ע בהיקף של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד או יותר.
19/04/2023
  מנהלי פרויקטים בתחום התכנון
  תנאי סף:
 • השכלה אקדמאית רלוונטית
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום התכנון וניהול פרויקטים
 • נסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהשגת משאבים ממשרד השיכון, ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה ביו"ש ומול משרד השיכון ומינהל אזרחי
19/04/2023
  הנדסאי אדריכלות ובניין
  תנאי סף:
 • הנדסאי רשום
 • בעל רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
19/04/2023
  תכנון תב"ע
  תנאי סף:
 • אדריכל רשום ורשוי
 • רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות ביו"ש ניסיון בתכנון תב"ע של 5 שנים לפחות בעריכת תכניות אב/מתאריות או תב"ע בהיקף של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד או יותר.
19/04/2023
  אדריכלות מבנים
  תנאי סף:
 • אדריכל רשום ורשוי
 • רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון בתכנון 3 מבני ציבור ב-7 שנים האחרונות.
19/04/2023
  אדריכלות נוף
  תנאי סף:
 • אדריכל נוף רשום או הנדסאי נוף
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות או הנדסאי רשום
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בתכנון של לפחות 2 פרויקטים של פיתוח שטח ו/או עיצוב נוף, שכל אחד מהם בשטח מטופל של 1,000 מ"ר לפחות.
19/04/2023
  ייעוץ בתחום תנועה ותחבורה
  תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי \ תנועה
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון הסדרי תנועה או כבישים או רמזורים.
19/04/2023
  הנדסת מבנים מסוכנים
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הקונסטרוקציה
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתכנון, ניהול פרויקט ופיקוח על מבנים מסוכנים.
19/04/2023
  גיאולוגיה
  תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף למציע ולעובדיו הרלוונטים.
19/04/2023
  מורשה נגישות שירות
  תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון מוכח בליווי תכנון מפורט לביצוע (לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד ופיקוח עליון) לפחות לשלושה אתרים שלפחות אחד מהם בוצע בחמש השנים האחרונות. ניסיון מוכח בהכנת סקרים אקולוגים וחוות דעת כולל ייעוץ לתכנון של לפחות שלוש תכניות מתאר מפורטות.
19/04/2023
  מורשה נגישות שרות
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
19/04/2023
  מורשה נגישות מתו"ס
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
19/04/2023
  שמאות
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • ניסיון בעבודה ביו"ש, בעל ניסיון בעבודה עבור וועדות תכנון, מול רמ"י, וכן בתחומים הבאים: הפקעות,191, מיסוי, תכנון, ליווי תכנוני והיטלי השבחה. בעל וותק במקצוע (כלומר, החל ממועד קבלת הרישיון) של 10 שנים לפחות.
19/04/2023
  חשמל
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בענף להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 • רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
19/04/2023
  מיזוג אוויר
  תנאי סף:
 • תואר הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
19/04/2023
  מערכות סניטריות
  תנאי סף:
 • תואר הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
19/04/2023
  בריכות ומתקני נופש
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
19/04/2023
  ניקוז, ביוב ומים
  תנאי סף:
 • תואר אקדמי או הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
19/04/2023
  בנייה ירוקה וקיימות
  תנאי סף:
 • אדריכל רשוי / הנדסאי רשום
 • המציע בעל תעודת הסמכה מוכרת של מלווה בנייה ירוקה (של מכון התקנים הישראלי), בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בליווי פרויקטים ותכניות המשלבות תכנון בר קיימא.
19/04/2023
  אגרונום \ יועץ סביבה
  תנאי סף:
 • בעל תואר ראשון באגרונומיה במוסד אקדמי מוכר.
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בפרויקטים ותכניות בתחום זה.
19/04/2023
  אדריכלות נוף \ יועצי נוף
  תנאי סף:
 • אדריכל נוף רשום או הנדסאי נוף
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות או הנדסאי רשום
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בתכנון של לפחות 2 פרויקטים של פיתוח שטח ו/או עיצוב נוף, שכל אחד מהם בשטח מטופל של 1,000 מ"ר לפחות.
19/04/2023
  יועצי איכות הסביבה
  תנאי סף:
 • בעל הכשרה מקצועית ואקדמית בתחומי איכות הסביבה לרבות: אקלים/ סביבה/אקולוגיה/אקוסטיקה
 • בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום מול רשויות כולל תכנון ואיכות הסביבה, הגשת תסקירים וחוות דעת
19/04/2023
  מתכנן כבישים פיזי
  תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • בעל ניסיון של 5 שנים בתחום זה.
19/04/2023
  ייעוץ בתחום תנועה, תחבורה ותמרור
  תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון הסדרי תנועה או כבישים או רמזורים.
19/04/2023
  מודדים מוסמכים
  תנאי סף:
 • מודד מוסמך
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • בעל ניסיון של 5 שנים בתחום זה.
19/04/2023
  יעוץ קרקע וביסוס
  תנאי סף:
 • תואר בהנדסה אזרחית
 • רישום תקף בפנקס המהנדסים והאדריכלים ענף הנדסה אזרחית, מדור קרקע וביסוס ליועץ ולעובדיו הרלוונטים
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
19/04/2023
  מהנדס \ קונסטרוקציה
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום או הנדסאי בניין
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים, נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בתכנון של לפחות 3 פרויקטים לבניית מבני ציבור (שגודל לפחות אחד מהם 500 מ"ר).
19/04/2023
  יועצי תיאום תשתיות
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הנדסה אזרחית
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים, נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • המציע בעל ניסיון מוכח בתחום תיאום תשתיות של 5 שנים לפחות.
19/04/2023
  מהנדסים אזרחיים
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הנדסה אזרחית
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים, נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • בעל ניסיון מוכח בתכנון מבנים הנדסיים או תשתיות של 5 שנים לפחות.
19/04/2023
  יועצים לפרוגרמות לתכנון
  תנאי סף:
 • אדריכל או מהנדס או יועץ ארגוני או השכלה אקדמאית רלוונטית
 • ניסיון מוכח בתחום של 5 שנים לפחות
19/04/2023
קייטנות וצהרונים פתוח לרישום עד
  מופע - אחר
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - פעילות תורנית
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - פעילות O.D.T
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - הפעלה עם חיות
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מוזיקה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - הצגה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מופעי קרקס וקוסמות
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מופע בלונים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מתנפחים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - אחר
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - ספורט
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - בעלי חיים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - סיפור
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - יצירה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - קרמיקה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - קסמים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - אפיה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - מדע
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - מוזיקה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - בלונים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - ריתמיקה ותנועה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
חינוך פתוח לרישום עד
  תכנון וביצוע סביבות למידה במוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום בינוי והצטיידות עם גופים ציבוריים
19/04/2024
גזברות פתוח לרישום עד
  יועץ כלכלי
  תנאי סף:
 • שכלה רלוונטית.
 • ניסיון בעבודה מול רשות מקומית אחת לפחות ולפחות שלוש שנות פעילות בתחום
19/04/2024
  רואה חשבון חיצוני
  תנאי סף:
 • רישיון רואה חשבון בתוקף לתאריך הרישום
 • השכלה רלבנטית
 • ניסיון של 5 שנים לפחות במתן יעוץ ל3 רשויות מקומיות לפחות
19/04/2024
לשכה משפטית פתוח לרישום עד
  יועץ משפטי חיצוני
  תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי
 • בעל רישיון עו"ד תקף בישראל
 • 7 שנות ניסיון כעורך דין. נסיון מוכח של עבודה מול רשויות מקומיות
19/04/2023
טוען…