המועצה האזורית מטה בנימין - רישום דיגיטלי למאגר יועצים

מועצה אזורית מטה בנימין מתכבדת להזמין בזאת יועצים ונותני שירותים להציע מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע או מומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016.

המועצה מבהירה כי לא תפורסם הזמנה נוספת שכזו. הזמנה זו מהווה יישום של חוזר המנכ"ל.

הכללה במאגר היועצים תבוצע לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה. בשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל  [email protected]

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר המועצה.

למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה, יובהר -המועצה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התחומים הפתוחים לרישום, תנאי הסף לכל תחום והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge,FireFox, Opera ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

לצפיה במאגר המאושר לחץ כאן

רישום
יועץ/ספק חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 3.238.225.8. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
יועץ/ספק קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים והספקים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

הנדסה פתוח לרישום עד
  מהנדס \ קונסטרוקציה
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום או הנדסאי בניין
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים, נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בתכנון של לפחות 3 פרויקטים לבניית מבני ציבור (שגודל לפחות אחד מהם 500 מ"ר).
29/04/2024
  אגרונום \ יועץ סביבה
  תנאי סף:
 • בעל תואר ראשון באגרונומיה במוסד אקדמי מוכר.
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בפרויקטים ותכניות בתחום זה.
29/04/2024
  מהנדסים אזרחיים
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הנדסה אזרחית
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים, נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • בעל ניסיון מוכח בתכנון מבנים הנדסיים או תשתיות של 5 שנים לפחות.
29/04/2024
  יועצי תיאום תשתיות
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הנדסה אזרחית
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים, נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • המציע בעל ניסיון מוכח בתחום תיאום תשתיות של 5 שנים לפחות.
29/04/2024
  גיאולוגיה
  תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף למציע ולעובדיו הרלוונטים.
29/04/2024
  אדריכלות נוף
  תנאי סף:
 • אדריכל נוף רשום או הנדסאי נוף
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות או הנדסאי רשום
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בתכנון של לפחות 2 פרויקטים של פיתוח שטח ו/או עיצוב נוף, שכל אחד מהם בשטח מטופל של 1,000 מ"ר לפחות.
29/04/2024
  מורשה נגישות שירות
  תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון מוכח בליווי תכנון מפורט לביצוע (לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד ופיקוח עליון) לפחות לשלושה אתרים שלפחות אחד מהם בוצע בחמש השנים האחרונות. ניסיון מוכח בהכנת סקרים אקולוגים וחוות דעת כולל ייעוץ לתכנון של לפחות שלוש תכניות מתאר מפורטות.
29/04/2024
  מנהלי פרויקטים בתחום התכנון
  תנאי סף:
 • השכלה אקדמאית רלוונטית
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום התכנון וניהול פרויקטים
 • נסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהשגת משאבים ממשרד השיכון, ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה ביו"ש ומול משרד השיכון ומינהל אזרחי
29/04/2024
  ייעוץ בתחום תנועה, תחבורה ותמרור
  תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון הסדרי תנועה או כבישים או רמזורים.
29/04/2024
  ייעוץ בתחום תנועה ותחבורה
  תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי \ תנועה
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון הסדרי תנועה או כבישים או רמזורים.
29/04/2024
  חשמל
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בענף להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 • רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
29/04/2024
  מתכנן כבישים פיזי
  תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • בעל ניסיון של 5 שנים בתחום זה.
29/04/2024
  יועצים לפרוגרמות לתכנון
  תנאי סף:
 • אדריכל או מהנדס או יועץ ארגוני או השכלה אקדמאית רלוונטית
 • ניסיון מוכח בתחום של 5 שנים לפחות
29/04/2024
  אדריכלות נוף \ יועצי נוף
  תנאי סף:
 • אדריכל נוף רשום או הנדסאי נוף
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות או הנדסאי רשום
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בתכנון של לפחות 2 פרויקטים של פיתוח שטח ו/או עיצוב נוף, שכל אחד מהם בשטח מטופל של 1,000 מ"ר לפחות.
29/04/2024
  תכנון תב"ע
  תנאי סף:
 • אדריכל רשום ורשוי
 • רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות ביו"ש ניסיון בתכנון תב"ע של 5 שנים לפחות בעריכת תכניות אב/מתאריות או תב"ע בהיקף של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד או יותר.
29/04/2024
  מערכות סניטריות
  תנאי סף:
 • תואר הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
29/04/2024
  יעוץ קרקע וביסוס
  תנאי סף:
 • תואר בהנדסה אזרחית
 • רישום תקף בפנקס המהנדסים והאדריכלים ענף הנדסה אזרחית, מדור קרקע וביסוס ליועץ ולעובדיו הרלוונטים
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
29/04/2024
  יועצי איכות הסביבה
  תנאי סף:
 • בעל הכשרה מקצועית ואקדמית בתחומי איכות הסביבה לרבות: אקלים/ סביבה/אקולוגיה/אקוסטיקה
 • בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום מול רשויות כולל תכנון ואיכות הסביבה, הגשת תסקירים וחוות דעת
29/04/2024
  מודדים מוסמכים
  תנאי סף:
 • מודד מוסמך
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • בעל ניסיון של 5 שנים בתחום זה.
29/04/2024
  הנדסאי אדריכלות ובניין
  תנאי סף:
 • הנדסאי רשום
 • בעל רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
29/04/2024
  אדריכלות מבנים
  תנאי סף:
 • אדריכל רשום ורשוי
 • רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון בתכנון 3 מבני ציבור ב-7 שנים האחרונות.
29/04/2024
  ניהול תכנון וליווי תב"ע
  תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטית
 • מהנדס רשום או הנדסאי או אדריכל רשום או בעל תואר אקדמי רלוונטי
 • ניסיון בקידום תב"ע ביו"ש ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של עריכת תכניות אב/מתאריות או תב"ע בהיקף של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד או יותר.
29/04/2024
  ניקוז, ביוב ומים
  תנאי סף:
 • תואר אקדמי או הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
29/04/2024
  מורשה נגישות שרות
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
29/04/2024
  מיזוג אוויר
  תנאי סף:
 • תואר הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
29/04/2024
  בריכות ומתקני נופש
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
29/04/2024
  הנדסת מבנים מסוכנים
  תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הקונסטרוקציה
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתכנון, ניהול פרויקט ופיקוח על מבנים מסוכנים.
29/04/2024
  מורשה נגישות מתו"ס
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
29/04/2024
  שמאות
  תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • ניסיון בעבודה ביו"ש, בעל ניסיון בעבודה עבור וועדות תכנון, מול רמ"י, וכן בתחומים הבאים: הפקעות,191, מיסוי, תכנון, ליווי תכנוני והיטלי השבחה. בעל וותק במקצוע (כלומר, החל ממועד קבלת הרישיון) של 10 שנים לפחות.
29/04/2024
  בנייה ירוקה וקיימות
  תנאי סף:
 • אדריכל רשוי / הנדסאי רשום
 • המציע בעל תעודת הסמכה מוכרת של מלווה בנייה ירוקה (של מכון התקנים הישראלי), בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בליווי פרויקטים ותכניות המשלבות תכנון בר קיימא.
29/04/2024
קייטנות וצהרונים פתוח לרישום עד
  מופע - פעילות תורנית
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - פעילות O.D.T
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - הפעלה עם חיות
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מוזיקה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - הצגה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מופעי קרקס וקוסמות
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מופע בלונים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - מתנפחים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - אחר
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - ספורט
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - בעלי חיים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - סיפור
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - יצירה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - קרמיקה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - קסמים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - אפיה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - מדע
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - מוזיקה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - בלונים
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  סדנא - ריתמיקה ותנועה
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
  מופע - אחר
  תנאי סף:
 • 2 טלפונים של ממליצים
 • זמן פעילות (בדקות)+ מס' ילדים בהפעלה
29/04/2024
חינוך פתוח לרישום עד
  תכנון וביצוע סביבות למידה במוסדות חינוך
  תנאי סף:
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום בינוי והצטיידות עם גופים ציבוריים
29/04/2024
גזברות פתוח לרישום עד
  יועץ כלכלי
  תנאי סף:
 • שכלה רלוונטית.
 • ניסיון בעבודה מול רשות מקומית אחת לפחות ולפחות שלוש שנות פעילות בתחום
29/04/2024
  רואה חשבון חיצוני
  תנאי סף:
 • רישיון רואה חשבון בתוקף לתאריך הרישום
 • השכלה רלבנטית
 • ניסיון של 5 שנים לפחות במתן יעוץ ל3 רשויות מקומיות לפחות
29/04/2024
לשכה משפטית פתוח לרישום עד
  יועץ משפטי חיצוני
  תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי
 • בעל רישיון עו"ד תקף בישראל
 • 7 שנות ניסיון כעורך דין. נסיון מוכח של עבודה מול רשויות מקומיות
29/04/2024
רכש/ כללי פתוח לרישום עד
  אספקת כלים חד"פ
  תנאי סף:
01/01/1970
  קבלן בניה ותשתיות
  תנאי סף:
 • ניסיון 3 שנים בתחום
 • העסקה ישירה של עובדים
12/06/2030
  סלולר וציוד נלווה
  תנאי סף:
 • אספקת טלפונים סלולריים וציוד נלווה/ שירות תיקונים לסלולר
01/05/2031
  שיפוצים
  תנאי סף:
 • ביצוע עבודות שיפוצים של מבני ציבור
01/05/2030
  תרגום, עריכה והקלדה
  תנאי סף:
 • תמלול והקלדה
01/05/2030
  עיצוב אתרי אינטרנט
  תנאי סף:
01/01/1970
  עבודות אלומיניום
  תנאי סף:
 • יצור, אספקת והתקנה מוצרי אלומיוניום/ ביצוע עבודות אלומיניום/עבודות תיקון אלומיניום
30/04/2030
  ריהוט ועבודות נגרות
  תנאי סף:
 • אספקת ריהוט ומתקני אחסון משרדי ואחר/ עבודות נגרות עץ
01/05/2030
  מרצים ומנחי סדנאות
  תנאי סף:
 • הרצאות/ הנחיית קבוצות/ סדנאות למבוגרים
01/05/2030
  עבודות גינון ומשתלות
  תנאי סף:
01/05/2030
  צילום- אירועים/ מוצרים/ תדמית
  תנאי סף:
 • וידאו וסטילס
02/05/2030
  קייטרינג וכיבוד
  תנאי סף:
31/05/2030
  ייעוץ וליווי אסטרטגי
  תנאי סף:
01/05/2030
  מחשבים וציוד היקפי
  תנאי סף:
01/01/1970
  יעוץ ארגוני
  תנאי סף:
01/05/2030
  תוכנות מוניציפליות
  תנאי סף:
06/07/2025
  הפקת אירועים
  תנאי סף:
 • הפקת אירועים
29/04/2024
  אספקת ציוד טכני, כלי גינון והדברה
  תנאי סף:
 • ציוד טכני, כלי גינון והדברה
29/04/2024
  אספקת ציוד פרזול
  תנאי סף:
 • אספקה של ציוד פרזול ,הרמה,גרירה ,קשירה, כבלי פלדה ושינוע
29/04/2024
  שרותי דפוס, העתקה והפקה
  תנאי סף:
 • ביצוע עבודות דפוס, צילום, העתקת והפקת מסמכים לסוגיהן
29/04/2024
  שליחויות
  תנאי סף:
 • ביצוע שירותי שליחויות באזור יו"ש ו/או כל הארץ
29/04/2024
  שי ומתנות
  תנאי סף:
 • שירותי אספקת שוברי שי ומתנות
29/04/2024
  קצרנות הקלטה ותמלול
  תנאי סף:
 • אספקת שרותי הקלטה ותמלול ו/או קצרנות
29/04/2024
  עיצוב גרפי
  תנאי סף:
 • ביצוע עבודות עיצוב גרפי לסוגיהן ו/או הפקת חוברות ו/או עלונים
29/04/2024
  מערכות תקשורת
  תנאי סף:
 • אספקה ו/או התקנה ו/או תיקון ו/או תחזוקה של מרכזיות מכשירי טלפון וציוד משלים לסוגיהם
29/04/2024
  מער׳ אלקטרוניקה ומוצרי חשמל
  תנאי סף:
 • מוצרי אלקטרוניקה ומוצרי חשמל
29/04/2024
  הסעות
  תנאי סף:
 • שרותי הסעות קבועים ומזדמנים באוטובוס ציבורי זעיר ו/או מיניבוס ו/או אוטובוס ו/או מונית
29/04/2024
  גנרטורים
  תנאי סף:
 • אספקה ו/או תחזוקה של גנרטורים בהספקים שונים
29/04/2024
  אספקת ציוד ואביזרי חשמל
  תנאי סף:
 • אספקת ציוד ואביזרי חשמל
29/04/2024
  אספקת מכונות צילום
  תנאי סף:
 • אספקה ו/או השכרה ו/או התקנה ו/או מתן שירותי תיקון ותחזוקה של מכונות צילום
29/04/2024
  אספקה טכנית - חומרי בניין
  תנאי סף:
 • אספקת חומרי בניין ו/או ריצוף/חיפוי ו/או כלי סניטציה ו/או צבעים וכלי עבודה ידניים, חשמליים וממונעים למיניהם.
29/04/2024
  איטום מבנים (134)
  תנאי סף:
 • איטום גגות וקירות מבנים
29/04/2024
ביטחון פתוח לרישום עד
  גידור ושערים
  תנאי סף:
22/04/2030
  שערים ומחסומים
  תנאי סף:
 • אספקה והתקנה ו/או שירותי תיקונים לשערים ומחסומים
29/04/2024
  מערכות אבטחה
  תנאי סף:
 • אספקה ו/או התקנה של מערכות בקרת כניסה ומצלמות אבטחה
29/04/2024
  קשר ותקשורת חירום
  תנאי סף:
 • אספקה ו/או התקנת מערכות קשר ותקשורת חירום נייד ונייח ואביזרים נלווים
29/04/2024
  ציוד רפואי
  תנאי סף:
 • אספקה של ציוד רפואי- תרופות, מכשור רפואי, תיקים לצוותי רפואה וכיו"ב
29/04/2024
  ציוד ואבזור רכבי חירום והצלה
  תנאי סף:
 • אספקה ו/או התקנה של מערכות כריזה, קשר, הבהוב, תאורה, ממירי מתח, גגונים, תאי חפצים, ארגזים לרכב, מטענים, שקעי מלגזה וכיו"ב
29/04/2024
  בטחון מערכות אלקטרוניות
  תנאי סף:
 • אספקה ו/או התקנה ו/או תיקון של מערכות גילוי פריצה ו/או חדירה למבנים, מתקנים ושטחים ציבוריים ומערכות התראה ואזעקה
29/04/2024
שפ"ע פתוח לרישום עד
  ריהוט רחוב
  תנאי סף:
01/01/1970
  ציפוי אקרילי למגרשי ספורט
  תנאי סף:
01/01/1970
  מתקני ספורט
  תנאי סף:
 • על המתקנים להיות מותאמים לת"י 5515
01/04/2025
  הצללות
  תנאי סף:
01/01/1970
  דשא סינטטי
  תנאי סף:
 • הנרשם חייב להיות חברה בעלת היתר בתוקף ממכון התקנים לסמן מוצר בתו תקן – ת"י 1498
01/01/1970
  מתקני משחק
  תנאי סף:
 • הנרשם חייב להיות חברה בעלת היתר בתוקף ממכון התקנים לסמן מוצר בתו תקן – ת"י 1498
01/04/2025
משאבי אנוש פתוח לרישום עד
  בודק/ חשב שכר
  תנאי סף:
 • תעודת רואה חשבון או חשב/ בודק שכר מוסמך
 • ניסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיות
23/10/2026
וטרינריה פתוח לרישום עד
  וטרינר
  תנאי סף:
 • שירותי וטרינר חיצוני
29/04/2024
  אספקת תרופות לבע"ח
  תנאי סף:
 • תרופות לבע"ח
29/04/2024
  הדברה
  תנאי סף:
 • שרותי הדברה לסוגיהם
29/04/2024
טוען…